ความฝันบนความจริง by ไพฑูรย์ ยอดรัก

bangkok » ignite bangkok 2010 » ความฝันบนความจริง

ignite bangkok 2010

ความฝันบนความจริง

- ไพฑูรย์ ยอดรัก

Ignite Bangkok วันที่ 3-4 มีนาคม 2553 ณ ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC) ห้อง Auditorium ตั้งแต่เวลา 18.00-21.00 น

Bio:

Ignite Bangkok วันที่ 3-4 มีนาคม 2553 ณ ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC) ห้อง Auditorium ตั้งแต่เวลา 18.00-21.00 น.99

Comments

Share & Embed

Copy
Copy

Recent Activity